Zde se nachází *.PDF soubory, které si můžete stáhnout a využívat je ke cvičení.

Slovníček
Úderové plochy
Místa zásahu
Vázání pásku
Základy pro 8. Kyu

Kopy
Údery
Seky
Kryty
Postoje

Zkušební řád pro 8. Kyu
Zkušební řád pro 7. Kyu
Zkušební řád pro 6. Kyu
Zkušební řád pro 5. Kyu
Zkušební řád pro 4. Kyu
Zkušební řád pro 3. Kyu
Zkušební řád pro 2. Kyu
Zkušební řád pro 1. Kyu

Zkušební řád pro 1. Dan

Seznam Shotokan kata s rozkreslením jednotlivých postojů a technik. (Kata embuseny © Albrecht Pflüger )
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan
Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Bassai Dai
Bassai Sho
Kanku Dai
Kanku Sho
Empi
Jion
Gankaku
Hangetsu
Jitte
Chinte
Sochin
Meikyo
Jiin
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho
Nijushiho
Wankan
Unsu

Všechny kata ke stažení v jednom PDF souboru

Informace k lekářským prohlídkám
Informace STK ČSKe k lékařským prohlídkám
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu

Ostatní
Logo oddílu ke stažení v .svg formátu (vektorová grafika)